شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

امید نجات

چه خوبایی جمعن تُو بزم عزات
شلوغه همیشه حسینیه‌هات
می‌دونم که دیره ولی اومدم
یه ذره منم گریه کردم برات

کشوندم دلو اینجا آوردم
اجازه دادی اسمتو بردم
عوض کرد منو، نگاهت حسین
چقدر حسرت عمرمو خوردم

عجب کیمیاییه عشق تو ارباب حسین
که حتی کسی مثل من می‌شه بی‌تاب حسین
منِ روسیاهو تو دریاب حسین

«الهی نیفته حسین اسمت از رو لبم
حسین جان حسین جان بشه ذکر روز و شبم»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمد کاظمی‌نیا

می‌خوام آبروی تو باشم دیگه
زلال مثل بارون چشمام بشم

محمدرضا رضایی

دل شهر گرفته برای علی
نمیاد تُو کوفه صدای علی

محمدرضا رضایی

چه خوبایی جمعن تُو بزم عزات
شلوغه همیشه حسینیه‌هات