شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باب الله

آخرش اومدم خسته از راه
روبروی حرم با اشک و آه
از سوی «باب قبله» اومدم گفتم:
«السلام علیک یا باب الله»

هر در این حرم، رو به سوی خداست
«باب سِدره» ولی، خلوت اولیاست

آغوش حرم بازه همیشه
هیچ کجا برام صحنت نمیشه

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

آخرش اومدم خسته از راه
روبروی حرم با اشک و آه