شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دردِ مردم

کسی نداشت آقاجون مثه تو دردِ مردم
می‌شد با اشک طفلی دلت پر از تلاطم
نون جو و نمک بود آقا طعامت اما
برا فقیرا بردی خرما و نون گندم

مرهم درد و غم‌ها، تو بودی هر جا
پناه بی‌کسا علی
بودی دست خدا و گره‌گشا و
اجابت دعا علی

شیعۀ واقعی، کی آروم می‌شینه
وقتی که دردایِ مردم رو می‌بینه

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

کسی نداشت آقاجون مثه تو دردِ مردم
می‌شد با اشک طفلی دلت پر از تلاطم