شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

منجی عالم

سر درِ هر خونه بزنید پرچم
خونواده‌ها تو خونه‌ها با هم
دیگه باید آماده بشیم کم‌کم
برا استقبالِ منجی عالم

ای گل نرگس! ای گل زهرا!
بی‌ تو پاییزه، این بهارِ ما

با تو سرشاریم از امیدِ صادق
تا دنیا دنیاست، می‌مونیم عاشق

«اباصالح، اباصالح»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یونس سبزی کریم‌آبادی

دیگه باید آماده بشیم کم‌کم
برا استقبالِ منجی عالم

داود رحیمی

راه خوشبختی با تو می‌شه کوتاه
هرکی با تو باشه نمی‌شه گمراه