شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا حیدر

ای اسمت آرامش قلبم
تو عمرم از کودکی هر دم
هرجایی که من زمین خوردم
زیر لب اسم تو رو بردم

عزت و حماسه حیدر، اشک و استغاثه حیدر
کل خوبی‌های دنیا، شد یک‌جا خلاصه حیدر

تا دنیا دنیاست، تا دم آخر
نفس‌نفس‌هام، می‌گه یا حیدر

نوحه‌های سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

ای اسمت آرامش قلبم
تو عمرم از کودکی هر دم