شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

الحمدلله...

بارون اشکام، می‌باره تُو راه
قلب زینب کبری رو، خیلی شکسته‌م
استغفرالله

الهی العفو می‌گم تا حسین،
منو ببخشه بشم با حسین
دعای زهراست به همراه من
روی لبم باشه تا یا حسین

با ناله وآه، رسیدم من
استغفرالله، رسیدم من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدلله، با لطف زهرا
اسمم نوشته شد آخر، با خطی از خون
جزء شهیدا

الحمدلله چشای ترش
منو گرفت و شدم نوکرش
اگرچه حُرّم اسیرش شدم
جونم فدای پدر مادرش

با ناله و آه، رسیدم من
الحمدلله، رسیدم من