شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بشارت اعطینا

پر شده، کوچه‌های مکه از شمیم یاس بهشت، این شب‌ها
می‌رسد، از طرف آسمان، بشارت سورۀ اعطینا

آمدی، صبح صادقِ دنیای رسول، یا زهرا
آمدی، بانوی بهشت! زهرای بتول، یا زهرا

بانوی بی‌همتا، مادرِ خوبی‌ها
آمدی روشن شد، دیدۀ این دنیا

«کوثرِ طاها، حضرتِ زهرا، فاطمه یا زهرا»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای بهشت، خوشا به حال جهان، که از سوی آسمان، می‌آیی
عاجزم، ز توصیف و درک تو، چه بخوانمت که تو، زهرایی

ماهِ شب، حیران در زمین، می‌جوید تو را، یا زهرا
آمدی تا نازل شود، «قدر» و «هَل أتی»، یا زهرا

آمدی تا شیعه، از زمین برخیزد
فتنه‌ها بنشیند، نام دین برخیزد

«کوثرِ طاها، حضرتِ زهرا، فاطمه یا زهرا»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سر شده، شب پریشانی‌ام، شده دلم از امید، آکنده
این دلِ سرد و زمستانی‌ام، از عطر بهار تو، شد زنده

زیر و رو، شد حال دلم، با لطف شما، یا زهرا
این دلِ ناقابل کجا، مهر تو کجا؟ یا زهرا

سورۀ والفجری، عالم از تو روشن
تو خودت جاری کن، انقلابی در من

«کوثرِ طاها، حضرتِ زهرا، فاطمه یا زهرا»