جمعۀ ظهور

دل شکستۀ عاشق
چی جوری فراق تو رو باور کنه
چشای منتظرم کاش
از چشمۀ حضور تو لب تر کنه

ناجی حقیقت سلام آقا
طلوع هدایت سلام آقا
نگین ولایت سلام آقا
خاتم امامت سلام آقا

جمعۀ ظهورت، می‌رسه از راه
العجل العجل، بقیة الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای درک حضورت
یه روزی دل آدما قابل می‌شه
با مقدم پُرِ نورت
خدا به خونۀ دلا نازل ميشه

چشمۀ کرامت سلام آقا
عصارۀ عترت سلام آقا
سلالۀ رحمت سلام آقا
شکوه قیامت سلام آقا

بر شب تار دل، تویی سحرگاه
العجل العجل، بقیة الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به لطف نور نگاهت
دل سنگی منم آخر دل می‌شه
به حکم رجعت عشاق
سقای لشکرت ابوفاضل می‌شه

دلخوشی دنیا سلام آقا
آیینۀ مولا سلام آقا
ثمرۀ طوبی سلام آقا
منتقم زهرا سلام آقا

از دلا دست غم، تا بشه کوتاه
العجل العجل، بقیة الله