شب آخر

حال و روزمو می‌بینی، زهرا کَلّمِینِی
دوباره نصیب حیدر، شد خونه‌نشینی

سی ساله شده پرِ غربت دنیای علی
بعد از تو علی بی‌قراره، زهرای علی

این شبِ آخر داره می‌باره
چشمای دخترت
زنده شده باز پش چش من
فاطمه جان شبِ آخرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حال و روزمو می‌بینی، با خونه‌نشینی
منو می‌کشه سکوتت، زهرا کَلّمِینِی

من بی‌تو کسی رو ندارم، ای یار علی
بعد از تو دیگه بی‌قرارم، ای یار علی

رفتی و گفتی لحظۀ آخر
با غم و اشک و آه
باشه قرار و وعدۀ ما تُو
کربلا، گوشۀ قتلگاه