پرچم شرف

دل‌ها دارد رو به سوی تو
جان‌ها دارد عطر و بوی تو
تا چشمۀ باغ حق شوی
خون می‌جوشد از گلوی تو

ذکر دل‌ها مدد ثارالله
پیروزِ تا ابد ثارالله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لب‌های تو شوق صف به صف
گیسوی تـو پرچـم شرف
ای هدفت اعتلای حق
برنداریم دست از این هدف

راه ما راه عزت‌خواهی
نمانده تا سعادت راهی
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شوق و شورت در سرشت ما
کربلای تـو بهشـت ما
با دستان خود رقم بزن
شهادت را سرنوشت ما
 
ما و آن عطر باغ یاست
قاسم و اکبر و عباست
ـــــــــــــــــــــــــــــ
این دل شد حسرت‌نشین تو
آرزویش سرزمین تو
می‌خواهد تا میهمان شـود
بر سفـرۀ اربعیـن تو

تا نهد رو به سوی جاده
بیاید تا حرم پیاده