شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اَکمَلتُ لَکُم دینکُم

باید به همان سال دهم برگردیم
با بیعت در غدیر خم برگردیم
تا سوز عطش نکشته ما را باید
تا برکۀ اکملت لکم برگردیم