شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای کاش...

نمی‌شد خالی از عَمّارها دور و برت، ای کاش
یلی همتای اشتر داشتی در لشکرت، ای کاش

سکوت محض اگر شد پاسخ هل من معین تو
ملامت‌ها نمی‌شد پاسخ چشم ترت، ای کاش

تو را باور نخواهد کرد این شهر فریب‌آلود
مدینه بی‌پناهت خواست اما همسرت، ای کاش...

برادر کوه بود و شانه‌اش از اشک تو لرزید
خدا تسکین شود بر قلب خون خواهرت، ای کاش

چگونه جسم تو تشییع شد سربسته می‌گویم
شبیه فاطمه شب دفن می‌شد پیکرت، ای کاش