شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بُستان شیعه

از بلبلان هماره پیام تو را شنید
گل، جامه چاک کرد، چو نام تو را شنید

رونق نداشت گلشن ایران بدون تو
سرسبز شد همین که سلام تو را شنید

این خاک زیر پای تو بُستان شیعه شد
وقتی دلیل محکم گام تو را شنید

هر کس که برد توشه‌ای از بوستان علم
فقه تو را شناخت، کلام تو را شنید

هر جا دلی پرید به شوق نگاه دوست
آوازۀ کبوتر بام تو را شنید

از شرم، روی گندم ری سرخ شد دمی
کز تو حدیث قتل امام تو را شنید...