شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بین الحرمین

چقدر ریخته هر گوشه و کنار، غم اینجا
نشسته روی دو زانو امام، هر قدم اینجا

ندا رسید که باز این چه شورش است در عالم
خبر رسید: به آل علی شده ستم اینجا

درست پای همین نخلِ راست‌قامت رعنا
امام بر سر نعش کسی شده‌ست خم اینجا...

سری هنوز به این سمت مانده، این سوی میدان
اگر غلط نکنم خورده بر زمین علم اینجا

نمانده فاصله‌ای در میان این دو برادر
اگر چه یک حرم آنجا... اگر چه یک حرم اینجا...

چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است دوباره
که باز سینه‌زنان محتشم گرفته دم اینجا

عزای اشرف اولاد آدم است دریغا
همیشه قصۀ ما ختم می‌شود به همین‌جا...