شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دو ماه عاشقی

خورشید به قدر غم تو سوزان نیست
این قصّۀ جانگداز را پایان نیست
پای تو دو ماه، عاشقی کرده دلم
دل کندن از این کتیبه‌ها آسان نیست