چهار قل

هنگام وداع، سینه بی‌تاب شده
مادر شمع است، سوخته، آب شده
شاید پس از این‌که پسرانش رفتند
در بدرقه‌ها چهار قل باب شده