شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ساقی العطاشا

خیمه به تو دل بست
ای سایۀ آرامش خیمه
ای قبلۀ حاجات
آب‌آوری‌ات خواهش خیمه

ای میر و علمدار
ای سید و سالار
«زیر علمت امن‌ترین جای جهان است»
این خطّ امان است

«ساقی العطاشا
ای دست تو دست‌گیر فردا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

خیمه به تو دل بست
ای سایۀ آرامش خیمه