شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پناه آخر

جانم، به قد و قامتش که می‌شه سایه‌بون من
جانم، به دست و بازوی عموی پهلوون من
جانم، به بهترین عمو، عموی مهربون من

هم دلاوره، هم از همه دلاورا سره
از قدش نگم، نگم که قامتش چه محشره
تو روزای سخت، برای ما پناه آخره

از عموم می‌گم که آخر شجاعته
تا عمو باشه خیال عمه راحته

«ماهه، عمو اباالفضل»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

جانم، به قد و قامتش که می‌شه سایه‌بون من
جانم، به دست و بازوی عموی پهلوون من