شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

«جِهادُ المَرْأةِ حُسْنُ التَّبَعُّل»

هدف زهراست در سیر تکامل
زدم بر دامنش دست توسل
شهیدِ خانهٔ عشق علی شد
«جِهادُ المَرْأةِ حُسْنُ التَّبَعُّل»