شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اشباح الرجال

گرفتار زن و فرزند و مال‌اند
همیشه کوفیان زیرِ سؤال‌اند
بیا ای طوعه مردی کن! که امشب
تمام شهر، اشباح الرجال‌اند