شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حوالی غربت

در روزگار تازۀ غفلت، شهید شد
بی‌اعتنا به عصر جهالت، شهید شد...

در فصل صلح خواست که ثابت کند هنوز
باز است باز راه شهادت، شهید است

مردم به فکر سهم خود از سفره‌های نفت
او -آبروی فقر و قناعت- شهید شد

عمری برای غربت زینب به سینه زد
این بار جای عرض ارادت، شهید شد

این امتیاز اوست که بی‌مرز عاشق است
دور از وطن، حوالی غربت شهید شد

«راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست»
باید برای راه ولایت شهید شد