شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خانه‌تکانی

راهی‌ست که در مقابلم مانده هنوز
انگار هزار مشکلم مانده هنوز
پشتِ درِ خانه، منتظر مانده بهار
من خانه‌تکانیِ دلم مانده هنوز

تا برف نشسته بر محبت‌هامان
سنگین شده است بام نفرت‌هامان
خورشیدِ نگاهِ مهربانی کافی‌ست
تا آب شود یخ کدورت‌هامان

همسایه، لبت همیشه خندان باشد
در کوچۀ تو عشق، فراوان باشد
دیوارِ میان باغمان را بردار
بگذار بهارمان دوچندان باشد