روایت

دلم پر می‌زند تا بی‌نهایت
می‌آید در مدینه در هوایت  
کمی امشب برای این دل من  
روایت کن روایت کن روایت!