شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عطر یاسین

صد سوره در آیینۀ نامت پیداست
تصویر کلیم در کلامت پیداست
این‌بار درون سینه یاسین داری
از عطر دل‌انگیز سلامت پیداست