شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مبارک عددی

در خواب هم انتظار من پیوسته‌ست
چشمی باز است و چشم دیگر بسته‌ست
با پانزده آمدی، مبارک عددی‌ست
زیرا که شبیه گنبد و گلدسته‌ست

هر کس این‌جا ز عشق، نامی دارد
بر درگاه شما سلامی دارد
در عشق تو صاحب‌الزمان! ساعت هم
آیین دوازده امامی دارد

کی می‌آیی؟ سوار خورشید به دست!
که ماه به انتظارت از نیمه شکست
گفتند که روز جمعه خواهی آمد
این‌جا هر هفت‌روزِ هفته جمعه‌ست