شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نشانۀ پرواز

پاشیده‌اند عطر دعا باز در زمین
آنک دوباره قافلۀ ناز در زمین

صبح و سلام می‌رسد از آسمان، ببین
آورده‌اند یک سحر آواز در زمین

هر شب، هزار ماه به ما سجده می‌برند
در حسرت شکفتن یک راز در زمین

رازی که آن سپیده‌دم از سینۀ علی
بر لب رسید و رفت به اعجاز در زمین

گفتند: او نشانی شب‌های قدر بود
گفتیم: مانده روزنه‌ای باز در زمین

شاید شبی بشارتی از آسمان رسید
چون یازده نشانۀ پرواز در زمین