شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

هلال ماه

تقلیدِ هلال ماه از «ع» علی‌ست
بر گردن خورشید فقط دِین علی‌ست
شب! -خوب نگاه کن- فراسوی افق
آن چند ستاره، رَدِّ نعلین علی‌ست
 
خالق همه را که آزموده‌ست علی!
غیر از تو کسی علی نبوده‌ست علی!
در معرکه تحمید تو را می‌گوید
شمشیرت اگر دهان گشوده‌ست علی!