شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چشمان زهیرها

کامل شده سِیرها، پس از دیدن تو
ما را چه به غیرها، پس از دیدن تو
آیینه‌ای از ضریح شش‌گوشه شدند
چشمان زهیرها، پس از دیدن تو