یادگار

نه برگ گلی به شاخه‌ها می‌ماند
نه هیچ کسی به‌ جز خدا می‌ماند
خوش باش و بدی مکن، که از ما تنها
یک خوبی و یک بدی به جا می‌ماند