شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برنامه ادبی ترنم ۴۹

برنامه ادبی ترنم
با حضور استاد سیدمهدی حسینی
و اجرای آقای سیدمحمدجواد شرافت

🎼 محفل چهل و نهم: موسیقی شعر (قسمت سوم)