شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رفع الله راية العباس

همه گره‌ها وا می‌شه با، یاد اباالفضل
گرهی اگه تو کارته، نادِ اباالفضل

تو قاضی الحاجاتی
دریایی از خیراتی
آقام اباالفضل

صاحب جود و کراماتی
کاشف غم و بَلیّاتی
آقام اباالفضل

يه نگاهت درمون درداس
رفع الله راية العباس

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

همه گره‌ها وا می‌شه با، یاد اباالفضل
گرهی اگه تو کارته، نادِ اباالفضل