شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کوثر طاها

تو همون نوری که از آسمون، به کویر قلب ما، تابیدی
این‌همه نعمتو یافاطمه، تو بودی که به زمین، بخشیدی

می‌شکفه، لبخندِ زمین، پای چادرِ گُلدارت
می‌تپه، قلب عالَم از، شوق لحظۀ دیدارت

نور تو هجده سال، سهمِ این دنیا شد
این‌همه زن... اما، یک نفر زهرا شد

«کوثرِ طاها، حضرتِ زهرا، فاطمه یا زهرا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

بانوی بی‌همتا، مادرِ خوبی‌ها
آمدی روشن شد، دیدۀ این دنیا

عباس همتی

نور تو هجده سال، سهمِ این دنیا شد
این‌همه زن... اما، یک نفر زهرا شد