شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا وجیهاً عندالله

نسیم رحمت رحمان
وزیده تو ماه شعبان
که ماه رسول اللهه

دوای تموم دل‌ها
علاج همه مشکل‌ها
نگاه رسول اللهه

اومده اسوۀ وفا
اومده وارث دعا
اومده خون خدا

دیگه از غصه‌ها رهام
از خدا خیرمو می‌خوام
توی این شب دعا

سه تا ستاره دارم، تو آسمون قلبم
با تپش دمادم، داره می‌خونه قلبم:

«یا وجیهاً عندالله، إشفع لنا عندالله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

عباس همتی

نسیم رحمت رحمان
وزیده تو ماه شعبان