شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گوشۀ چهارپاره (آواز ابوعطا)

تویی آن‌که سکۀ سلطنت زده حق به نام تو یا علی
که به جز خدای تو مُطّلع بُوَد از مقام تو یا علی

تو شه زمین، تو مه سما، تو صنم‌شکن، تو صمدنما
تویی آن‌که دین مبین به‌پا شده ز اهتمام تو یا علی

شده خلقت دو جهان اگر به دو حرف نَیّر کاف و نون
تویی آن‌که خلقت کاف و نون شده از کلام تو یا علی

صغیر اصفهانی