بوی یاس

بعد از تو زهرا، خزونی شده شب و روزم
کنج این خونه، مثه در سوخته می‌سوزم

سر اومد با غمت، دیگه صبر علی
قبر مخفی تو، شده قبر علی

تو که با دل خون رفتی، با یه قد کمون رفتی
غم و داغ تو پیرم کرد، آخه خیلی جوون رفتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
توی این خونه، می‌پیچه هنوز بوی یاسم
این دیوار و در، آیینه دق شده واسه‌م

بی‌تو هر نفسم، شده ناله و آه
سرمو می‌ذارم، روی شونۀ چاه

توی این شبای تارم، شده گریه فقط کارم
سر خاک تو یا زهرا، تا سحر شبا بیدارم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
افتادم از پا، روی جانماز تو هر شب
می‌میرم وقتی، می‌گیره بهونتو زینب

گریه‌های حسین، آتیشم می‌زنه
غمِ روی کبود،‌ تو دل حسنه

غریب و بی‌کس و مظلوم، بی‌تو جون می‌کنم آروم
کاش می‌شد با خودت زهرا، علی رو ببری خانوم