جمع حسنات

تو مدینه پیچیده بوی پیمبر
صد تا «قل هو الله» و «الله اکبر»

به جمال نبی، اشبه‌الناس اومد
گل بریزید همه،‌ که گل یاس اومد

بار دیگه، کوثر اومد
احمد اومد، حیدر اومد
خلاصه که، علی اکبر اومد

بهش اسم «علی» چه میاد
تا که چشم حسودا درآد

«جمع حسنات، علی بن حسین
جونم به فدات، علی بن حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علی‌اکبر رسید و حسین پدر شد
به عمو رفته، پسر مثل قمر شد

علی آروم می‌شه، روی دست عمو
مثه عمه هزار ماشاء‌الله بگو

دُر اومد و گوهر اومد
واسه حسین، لشکر اومد
خلاصه که، علی اکبر اومد

به هواش دلا پر می‌زنه
تو آغوش عمو حسنه

«جمع حسنات، علی بن حسین
جونم به فدات، علی بن حسین»