شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

إقرَأ بِاسمِ رَبِّک

عصر تاریکی، عصر ظلمت بود
ظلمت دنیا، بی‌نهایت بود
دنیا محتاجِ نور رحمت بود

آخر تابید نور رحمت خدا
جبریل اومد، روی لب‌هاش این نوا:
«إقرَأ بِاسمِ رَبِّکَ یا مصطفی»

بخون به نام پروردگارت
تا دنیا نور ایمان بگیره
بخون که این دنیای غریبی
عطر بهار قرآن بگیره

«یا حبیب‌الله، نبی‌الله، رسول‌الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

عصر تاریکی، عصر ظلمت بود
ظلمت دنیا، بی‌نهایت بود