شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

الله الله فی الایتام

می‌رم از شهر غربت، دلخونم از این ایام
هر شب به دست شماست، چشم امید ایتام
الله الله فی الایتام

با اشک چشم یتیم، می‌لرزه عرش خدا
هرگز غافل نمونید، از اکرام فقرا
نیمه‌شب منتظر، لطف و لبخند شماست
با اشک و حسرت و آه، روی لبهاش یه دعاست

الهی هیچ‌کس، نمونه تنها
نشه دلخون از، غمای دنیا
تو غم و غربت، نشه بی‌بابا

«الله الله فی الایتام»

نوحه‌های سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

می‌رم از شهر غربت، دلخونم از این ایام
هر شب به دست شماست، چشم امید ایتام