شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا ربنا إغفر لنا

به درگاه تو، بازم اومدم
جوابم بده، اگرچه بدم

اگه ردم کنی بگو
کجا برم؟‌ کجا برم؟
دل از همه بریدم و
تویی امید آخرم

دل‌تنگم از اهل دنیا، اِلهی اَلعَفو
«یا رَبَّنا اِغفر لَنا، اِلهی اَلعَفو»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

به درگاه تو، بازم اومدم
جوابم بده، اگرچه بدم