شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گوشۀ نغمه (آواز بیات اصفهان)

ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم
همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم

بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم

چون لاله می مبین و قدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم

حافظ شیرازی