سِبطِ اکبر

چی از این بهتر که خدا، تو نیمۀ ماه رمضان
هدیه می‌ده عشق تو رو، به قلبای غمگین جهان
اسم تو ای امام صبر، می‌ده به دل‌ها تاب و توان

حسن، هستی مادر، ای سبطِ اکبر
حسن، روی ماهت رفته به پیمبر
حسن، شجاعتت ارثیۀ حیدر

«سلام به هر نگاه تو
سلام به روی ماه تو»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گل لبخند مصطفی، وا می‌شه بر رخسار حسن
چشم انس و جن و ملک، روشن شد از دیدار حسن
الهی قابل بدونه، همیشه باشیم یار حسن

حسن، امام مهر و لطف و کرامت
حسن، محبتت داره یه علامت
حسن، جون دادن واسۀ ولایت

«سلام به هر نگاه تو
سلام به روی ماه تو»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اومدی تا دنیا نگه، دلای ما صاحب نداره
حق بده مثل آسمون، اشکای شوق ما بباره
آرزوی نوکرته، پاشو توی صحنت بذاره

حسن، از عمق جونم خوشحالم آقا
حسن، قدم گذاشتی به خاک دنیا
حسن، تویی تو نور نگاه زهرا

«سلام به هر نگاه تو
سلام به روی ماه تو»