شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آیین من حسین

دوباره دارم هوای دیدن کربلا
بابی انت و امی یا شهید البکاء

پرچم سیاه گنبدو می‌بینم
میام و تُو خیمۀ عزات می‌شینم
ای دین من حسین ای آیینم

سلام ای تمام امیدم حسین
سلام ای پناه دوعالم حسین
سلام ای عزیز دل فاطمه
سلام ای شهید محرم حسین

«امیری حسین و نعم الامیر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

دوباره دارم هوای دیدن کربلا
بابی انت و امی یا شهید البکاء