شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

غریب مادر

رسیده بازم شب جمعه، زائر کربلاست دل من
اما صدای ناله‌هایِ مادری می‌شه قاتل من

بعد هزار سال هم شور محشر اینجا برپاست
دلم بِهِم می‌گه این صدای آه زهراست

غریب مادر وای وای وای
شهید بی‌سر وای وای وای

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

رسیده بازم شب جمعه، زائر کربلاست دل من
اما صدای ناله‌هایِ مادری می‌شه قاتل من