شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا اباصالح

شب شب عشقه شب فيض حضوره
تب تب عشقه تب صبح ظهوره

اى وعدۀ خدا، موعودِ مُنتظَر
اى وارث نبى، اى منجى بشر
خورشيد حق تويى، فَمَن أبى كَفَر

جايى نيس از تو نباشه يه نشونه
ماه هميشه پشت ابرا نمى‌مونه

«یا اباصالح مدد یا اباصالح»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

شب شب عشقه شب فيض حضوره
تب تب عشقه تب صبح ظهوره