یا اباصالح

شب شب عشقه شب فيض حضوره
تب تب عشقه تب صبح ظهوره

اى وعدۀ خدا، موعودِ مُنتظَر
اى وارث نبى، اى منجى بشر
خورشيد حق تويى، فَمَن أبى كَفَر

جايى نيس از تو نباشه يه نشونه
ماه هميشه پشت ابرا نمى‌مونه

«یا اباصالح مدد یا اباصالح»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى عدل مطلق اميد ضُعَفايى
حق مَعَ الحق خود شير خدايى

كعبۀ جان ما، قبلۀ هر دلى
امام بن امام، ولى بن ولى
سر تا به پا على، پا تا به سر على

راه حيدر به تو ما رو می‌رسونه
ماه هميشه پشت ابرا نمى‌مونه

«یا اباصالح مدد یا اباصالح»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آتيش هجر و... یه دنیا بی‌قراری
آتيش مهر و... دل و چشم‌انتظارى

 اسير غربتيم، پشت و پناه ما
اسير ظلمتيم، نور نگاه ما
اسير غفلتیم، دلیل راه ما

جزر و مد اشكامون برات مى‌خونه
ماه هميشه پشت ابرا نمى‌مونه

«یا اباصالح مدد یا اباصالح»