شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زیارت‌نامه

دل آیینه، گریان بقیع است
غم و اندوه، مهمان بقیع است
مدینه شمع، روشن کن که هر اشب
شب شام غریبان بقیع است
 
نه گنبد نه حرم نه آستانی
نه خادم تا از او پرسی نشانی
زیارت‌نامۀ این چار قبر است
عزا و اشک و آه و نوحه‌خوانی