شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بابای من

دیگه داری می‌ری تو از کنارم
نرو که تاب دوری‌تو ندارم
بدون تو دیگه من بی‌قرارم

داری می‌ری پناه زینب، بدون تو چه تاره دنیام
دیگه دلم نمی‌شه آروم، سحر نداره شام غمهام

چشام برای تو دریا می‌شه
کی دیگه مرهم غمها می‌شه
بمون که زینبت (تنها می‌شه)

نرو نرو نرو بابای من

نوحه‌های سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

دیگه صدای پای مولا نمیاد
دیگه علی با نون و خرما نمیاد

محمدرضا رضایی

دیگه داری می‌ری تو از کنارم
نرو که تاب دوری‌تو ندارم