شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

از یُمن غدیر

ما خانه ز غیر دوست پیراسته‌ایم
از یُمن غدیر محفل آراسته‌ایم
خود معنی عشق است که هنگام قیام
یک عمر علی گفته و برخاسته‌ایم