شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دستای چاره‌ساز

دم می‌زنم از تو، دور تو می‌گردم
ای مرهم غم‌هام، ای چارۀ دردم

اومده سائل، بازم وسط نماز تو
آخه می‌بینه، آغوشِ همیشه بازتو
حاجتمو داد، باز دستای چاره‌ساز تو

هر جا که موندم، پریشون تُوی غم‌ها
گفتم مددی کن، علی یا علی مولا

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

ذکر تو به لب‌هام، چشمام شده دریا
شب‌هام شب قدره، با عشق تو مولا

جمعی از شاعران

دم می‌زنم از تو، دور تو می‌گردم
ای مرهم غم‌هام، ای چارۀ دردم