شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برنامه ادبی ترنم ۴۶

برنامه ادبی ترنم
با حضور استاد سیدمهدی حسینی
و اجرای آقای سیدمحمدجواد شرافت

🎼 محفل چهل و ششم: شگردهای بیانی (قسمت دوم)